Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığı Yurtdışı Kongre ve Bilimsel Toplantılar


1. Clinical Issues Related With HPV. Breakout Sessions. HPV Master Class, Middle East & North Africa. 6-7 September 2007, Cairo, Egypt.

2. Adneksiyal Kitlelere (Postmenopozal) Yaklaşım. YİSAV, Adriyatikten Çin'e Üreme Sağlığı Toplantıları. 9.12.2009, Tiran, Arnavutluk.

3. Laparoscopic pelvic and paraaortic lymph node dissection. Turkish-Azeri Onco-Gynecology Symphosium. 11-13 July 2013. Baku, Azerbaijan.

4. Cervical cytologic changes in pregnancy. 7 th. Hellenic and 3 th. Turkish Joint Congress On Colposcopy and Cervical Pathology. October 11-13 2013, Athens Greece.

5. Re-staging in incompletely operated endometrial carcinoma. 18 th. International Meeting of The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). 19-22 October 2013. Liverpool, UK.

6. Laparoscopic pelvic and paraaortic lymphadenectomy. BGCS 2015, British Gynaecological Cancer Society Annual Scientific Meeting. July 9-10, 2015. Gateshead Newcastle UK.

 

Davetli Konuşmacı Olarak Katıldığı Uluslararası ve Ulusal Kongre ve Kurslar


1. HRT ve kanser ilişkisi. Over ve Endometrium Kanserleri Sempozyumu. 15 Nisan 1995, Adana.

2. Over kanserlerinde genetik risk. Kadın ve Ovaryum Kongresi. 17-19 Aralık 1998, Adana.

3. Postpartum periodda acil durumlar. IV. Maternel ve Fetal Tıp Toplantısı "Doğumda Yaşam Desteği Kursu". 18-20 Mart 1998, Adana.

4. Meme kanseri ve hormon replasman tedavisi. Meme Kanserinde Temel Tanı ve Tedavi Kursu. 10-11 Nisan 1999, Adana.

5. Omuz Distozisi. Doğumda Yaşam Desteği Kursu. 20-21 Nisan 1999, Adana.

6. Endometrium Kanserinde erken tanı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Doğum Günleri - I. 25-26 Mart 2000, Mersin.

7. Gebelikte adneksiyal kitleler: Over kanserlerinde klinik yaklaşım. VII: Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 23-27 Eylül 2000, İstanbul.

8. Gebelik ve over kanseri. VII. Perinatoloji Kursu. 6-7 Kasım 2000, Adana.

9. Endometriyal Hipeplaziler, Disfonksiyonel Uterin Kanamalar. V. Uludağ Kış Sempoyumu. 23-25 Mart 2001, Bursa.

10. Serviks kanseri pelvik yan duvar nükslerinde tedavi yaklaşımları. Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Jinekolojik Onkoloji Günleri. 29-30 Eylül 2001, Malatya.

11. Jinekolojik acillerde L/S yaklaşım. Endoskopik Cerrahi Kongresi, Endoskopi 2001. 26-29 Ekim 2001, Ankara.

12. Endometriyal hiperplazi tedavisinde yeni görüşler. VIII. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 1-5 Mayıs 2002, Antalya.

13. Endometriyal hiperplazi tedavisinde yeni görüşler. Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı. 22-23 Şubat 2003, Abant.

14. Herediter over kanserleri. Hacettepe Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D., Jinekolojik Onkoloji Ünitesi  Over Kanserleri Sempozyumu. 29 Mart 2003, Ankara.

15. Endometriyumun prekanseröz  lezyonlarına yaklaşım. Bölgesel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı. 3 Mayıs 2003, Gaziantep.

16. Over Kanserinde ikinci bakış ve konsolidasyonun yeri.II. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi. 1-4 Ekim 2003, İstanbul.

17. Serviks kanserinde prognostik faktörler ve taramanın önemi. IX. Ege Onkoloji Günleri. Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu ve Cerrahi Workshop. 19-21 Mart 2004.

18. Atipik endometriyal hiperplazilerde yönetim. 4. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan 2004, Antalya.

19. HPV: Klinik önemi, korunma ve tedavi. 2. Ulusal Viroloji Kongresi. 13-17 Eylül 2005, Antalya.

20. Vulva kanserinde rekonstrüktif cerrahi yaklaşımlar. III. Ulusal Cerrahi Onkoloji Kongresi.9-12 Kasım 2005, Antalya.

21. Östrojenler ve Endometriyal Kanser. 10. Uludağ Onkoloji Sempozyumu. 16-18 Aralık 2005, Bursa.

22. Servikal kanser taramasının geçmişi ve önemi. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi.13-16 Ocak 2005, Bursa.

23. Yetersiz cerrahi tedavi yapılmış endometriyum ve over kanserli olgulara yaklaşım. (Klasik / Laparoskopik yaklaşım). Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, 15-19 Mart 2006, Erzurum.

24. Epitelyal over kanserlerinin epidemiyolojisi ve risk faktörleri. H.Ü.Tıp Fakültesi Sürkli Tıp Eğitimi Etkinlikleri. Over Kanserlerine Güncel Bakış. 1 Nisan 2006, Ankara.

25. Erken evre serviks kanserinin cerrahi tedavisi: Konvansiyonel vs. TMMR. 10. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Nisan 2006, Antalya.

26. Yetersiz evrelenmiş endometriyum kanserli olgulara yaklaşım. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 16-21 Mayıs 2006, Antalya.

27. HPV ve serviks ca ilişkisi. Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı. 23-24 Haziran 2006, Çanakkale.

28. Epitelyal over kanserlerinde epidemiyoloji. Jinekolojik Onkoloji Derneği Bölgesel Toplantısı. 30 Eylül 2006, Elazığ.

29.Meme Ca. Lı hormonoterapi alan olgularda yönetim.Bölgesel Jinekolojik Onkoloji Toplantısı 27 Ocak 2007, Isparta.

30.Erken evre endometriyum kanserinin cerrahi tedavisi. Endoskopik cerrahi ve açık abdominal cerrahinin karşılaştırmalı sonuçları.  11.Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi 30 Nisan- 4 Mayıs 2008, Antalya.

31.Over ve tüplerin Benign hastalıkları. 6. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2008, Antalya.

32.Germ hücreli tümörlerde prognoz ve klinik yönetim. Prof Dr. İ. Lale Atahan Anısına Hacettepe- IGCS Ortak Çalıştayı. 8-9 Eylül 2008, Ankara. 

33.Gebelikte CIN lerin tanı ve tedavisi. I. Ulusal Kolposkopi ve Servikal Patolojiler Kongresi. 8-12 Ekim 2008, Antalya.

34. Endometriyum kanserinde fertilite koruyucu cerrahi. 3. Ulusal Üreme Endokrinolojisi ve İnfertilite Kogresi (TSRM 2008). 16-19 Ekim 2008, Antalya.

35. Erken evre endometriyum kanserinde laparoskopi. 3. Jinekolojik Endoskopi Kongresi. 7-11 Nisan 2009. Çeşme, İzmir.

36. Serviks kanseri tedavisinde cerrahinin yeri. 7. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 14-19 Mayıs 2009, Girne, KKTC.

37. High grade squamous intraepithelial (HSIL) lezyonlar ve AGC: Sitolojik yönetim. VIII. Türk-Alman Jinekoloji Kongresi.29 Nisan-3 Mayıs 2009, Antalya.

38. İnkomplet endometriyum Ca da re-staging. Jinekolojik Onkoloji Bölgesel Toplantıları. Endometriyum Kanserleri ve Servikal Sitoloji Sempozyumu. 20 Kasım 2009, Antakya.

39. Clinical Issues Related With HPV. Breakout Sessions. HPV Master Class, Middle East & North Africa. 6-7 September 2007, Cairo, Egypt.

40. Laparoscopic management of endometrial carcinoma. NESA Days 2007, Harbiye Askeri Museum, September 1-3, 2007.

41. Laparoskcopic restaging in ovarian cancer. Video Workshop in Gynecologic Oncology. ESGO, Jinekolojik Onkoloji Derneği.12-14 Şubat 2009, Ankara.

42. Adneksiyal Kitlelere (Postmenopozal) Yaklaşım. YİSAV, Adriyatikten Çin'e Üreme Sağlığı Toplantıları. 9.12.2009, Tiran, Arnavutluk.

43. Adolesan, Gebelik, Postmenopozal Anormal Sitoloji/Histoloji Yönetimi. Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği İstanbul Şubesi ve Jinekolojik Onkoloji Derneği. Servikal kanser taraması ve Over kanserlerinin tanı ve tedavisi. 9-10 Ocak 2010 Harbiye Askeri Mğze İstanbul.

44. İleri evre ve nüks serviks kanserinde cerrahi.  Jinekolojik Kanserlerde Güncel Yaklaşımlar Kursu. 20 Şubat 2010. Polat Renaissance Hotel, İstanbul.

45. Erken evre endometriyum kanserinde L/S. Jinekolojide video-laparoskopik cerrahi kursu. 28 Şubat 2010. Özel Acıbadem Maslak Hastanesi. İstanbul.

46. Endometrial değerlendirme, örnekleme yöntemleri ve biopsi endikasyonları. Endometrial biopsi ve küretaj materyallerine yaklaşım kursu. Çukurova Patoloji Derneği. 13 Mart 2010. Çukurova Üniversitesi, Balcalı Hastanesi, Hipokrat Konferans Salonu, Adana.

47. Adneksial kitlelerde endoskopik cerrahi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği ve Selçuklu Tıp Fakültesi Bölgesel Toplantısı. 27-28 Mart 2010. Rixos Otel Konya.

48. Erken evre endometrium kanserinde laparoskopi. Ege Jinekolojik Endoskopide Eğitim Günleri - 4. Minimal İnvaziv Cerrahide Gelişmeler. 22-24 Nisan 2010, Hilton Otel, İzmir.

49. Serviks kanserlerinde fertilite koruyucu yaklaşım. 8. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 18-23 Mayıs 2010, Antalya.

50. Endometriyum kanserinde fertilite koruyucu tedavi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği, Çukurova Bölgesel Toplantısı. 26-27 Haziran 2010. Adana.

51. Laparoskopik Evreleme. 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği. 25-29 Eylül 2010. Antalya.

52. Adneksial kitlelere yaklaşım. L/S v.s. L/T. Jinekolojik Onkoloji Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesel Toplantıları. 6-7 Kasım 2010  Gaziantep.

53. Erken evre over kanserinde yaklaşımlar. Ege Bölgesi Jinekolojik Onkoloji Sempozyumu. 25-26 Aralık 2010, Manisa.

54. Total laparoskopik histerektomi. Jinekolojik Laparoskopik Cerrahide Yenilikler Sempozyumu. 24 Şubat 2011, Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana.

55. Endometrial prekanseröz lezyonlara güncel yaklaşım. 10. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 2-6 Mart 2011, Bursa.

56. Laparoscopic restaging for endometrial cancer.  AAGL 5 th. International Congress On Minimal İnvasive Gynecology in conjunctiom with Turkish Society Of Gynecological Endoscopy (TSGE) 4 th. Annual Scientific Meeting. Istanbul, Turkey, April 6-10, 2011.

57. Transperitoneal Laparoskopik PALND. 2. Jinekolojik Onkolojik Cerrahide Video-Workshop. 23-27 Mart 2011 Ramada Plaza Otel, Ankara.

58. Current management of cervical preinvasive lesions. IX. Turkish - German Gynecology Congress. 4-8 May 2011, Antalya, Turkey.

59. Korpus malign ve premalign lezyonların tedavisinde organ koruyucu yaklaşımlar: Sarkoma, atipik hiperplazi, endometriyum kanseri. 9. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 17-22 Mayıs 2011, Antalya.

60. HPV aşılarında güncel durum. Bölgesel kadın kanserleri farkındalık toplantısı. 12-13 Aralık 2011, İstanbul.

61. Endometriyum : Premalign ve malign lezyonlarında organ koruyucu tedavi.10. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 9-13 Mayıs 2012, Antalya.

62. Jinekolojik onkolojide laparoskopik yaklaşımlar. Jinekolojik endoskopi workshop. 26 Mayıs 2012, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.

63. Jinekolojik onkolojide laparoskopik yaklaşımlar. Bölgesel jinekolojik endoskopi toplantısı. 16 Haziran 2012, Sütçü İmam Üniversitesi, Kahramanmaraş.

64. Jinekolojik onkolojide laparoskopik cerrahi. TJOD Mardin Bölge Toplantısı. 16 Haziran 2012, Mardin.

65. Laparoskopik histerektomi. Çukurova bölgesi jinekolojik laparoskopi kursları. 21 Aralık 2012, Hatay.

66. Laparoskopik histerektomi. Çukurova bölgesi jinekolojik laparoskopi kursları. 22 Aralık 2012, Adana.

67. Laparoskopik histerektomi. Çukurova bölgesi jinekolojik laparoskopi kursları. 23 Aralık 2012, Mersin.

68. Endometriyum kanserinde fertilite koruyucu yaklaşımlar. 13. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 7-11 Kasım 2012, Antalya.

69. Laparoscopic fertility sparing surgery with concomitant staging in endometrial cancer. First Annual MESGE Congress in conjunction with the Turkish Society of Gynecological Endoscopy. 24-28 April, 2013 Antalya, Turkey.

70. Endometriyum kanserinde fertilite koruyucu yaklaşımlar. 11. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2013, Antalya.

71. Laparoscopic pelvic and paraaortic lymph node dissection. Turkish-Azeri Onco-Gynecology Symphosium. 11-13 July 2013. Baku, Azerbaijan.

72. Cervical cytologic changes in pregnancy. 7 th. Hellenic and 3 th. Turkish Joint Congress On Colposcopy and Cervical Pathology. October 11-13 2013, Athens Greece.

73. Re-staging in incompletely operated endometrial carcinoma. 18 th. International Meeting of The European Society of Gynaecological Oncology (ESGO). 19-22 October 2013. Liverpool, UK.

74. PCOS ve Kanserler. Her yönüyle PCOS kurs ve Sempozyumu. 14 Nisan 2013, Adana.

75. Erken evre over kanserinde cerrahi, eksik cerrahinin yönetimi. Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Doğu Akdeniz Çalıştay ve Sempozyumu. 9-10 Kasım 2013, Adana.

76. Jinekolojik onkolojide endoskopik cerrahi. . Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Güneydoğu Anadolu Çalıştay ve Sempozyumu. 30  Kasım 2013, Diyarbakır.

77. PFS, OS, Morbidite , Fizibilite Açısından Açık v.s. L/S vs. Robotik Cerrahi. . Türk Jinekolojik Onkoloji Derneği Batı Karadeniz Çalıştay ve Sempozyumu. 15-16 Şubat 2014. Sakarya.

78. Laparoskopik paraaortik lenfadenektomi. 6. Ege Jinekolojik Endoskopi Sempozyumu. 19-22 Mart 2014. İzmir.

79. HSIL (ASC-H) kolposkopi. X. Türk Alman Jinekoloji Kongresi (TAJEV). 30 Nisan-4 Mayıs 2014. Antalya.

80. Türk deneyimi: Serviks kanseri laparoskopik cerahi. 12. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 15-19 Mayıs 2014. Antalya.

81.Bladder, identification of ureter from the harm's way in abdominopelvic region. Cadaveric Dissection Course Multidisciplinary Surgical Techniques On Gynecologic Oncology. October 18-19 2014, İzmir.

82. Erken evre endometriyum kanserinde laparoskopik cerrahi evreleme. 14. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Kasım 2014 Antalya.

83. Pseudomixoma peritonei olgularında cerrahi yaklaşım ve medikal tedavi seçenekleri.

84. Adneksial kitlelerin tanısında görüntüleme ve tümör belirteçlerinin yeri. Doğu Anadolu Çalıştay ve Sempozyumu. 12-13 Aralık 2014 Kars.

 85. Single port endoskopik yaklaşım jinekolojik onkolojide yararlı mı, zorlama mı? Türk Jinekolojik Onkoloji derneği Trakya Bölgesi Çalıştay ve Sempozyumu. 31 Ocak- 1 Şubat 2015. Tekirdağ.

86. Colposcopic findings of glandular lesions. ENYGO, Colposcopy and Lower Genital Tract Disorders Workshop. March 13-14 2015. Istanbul, Turkey.

87. Laparoscopic treatment in endometrial cancer. 3 rd. Annual Middle East Society for Gynecological Endoscopy (MESGE) Congress In Conjunction with 6 th. An nual Congress of Turkish Society of Gynecological Endoscopy (TSGE). April 8-12 2015. Antalya, Turkey.

88. Laparoskopide komplikasyonlar. Başkent Kadın Doğum Günleri. 21-22 Şubat 2015, Adana.

89. Jinekolojik onkolojide single port laparoskopik yaklaşım. 13. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 11-15 Mayıs 2015, Antalya.

90. Laparoscopic pelvic and paraaortic lymphadenectomy. BGCS 2015, British Gynaecological Cancer Society Annual Scientific Meeting. July 9-10, 2015. Gateshead Newcastle UK.